NYHEDSBREV marts 2024
 
I efteråret 2023 fik forsamlingshuset en vandskade, der resulterede i (efter skadeservice og forsikringen havde været ind over), at gulvet skulle  fjernes, først i december. Herefter skulle det tørre/ affugtes.
 
Vi tænkte, at det var en god fremtidig løsning, at lægge varmerør under gulvet, nu hvor det var taget af. Vi har haft fat i ingeniør, arkitekt, samt Slots- og Kulturstyrelsen. Vi har holdt byggemøder, da det skal gøres rigtigt, og hele processen og projektet har taget meget lang tid. Da det koster rigtig mange penge, har vi taget beslutningen at gulvet ( som Slots- og Kulturstyrelsen har vedtaget ) bliver lagt i påsken, så dem der skal holde konfirmationer, etc. kan afholde deres fester.

Vi beklager meget at de, der skulle have holdt en fest i foråret, måtte finde et andet sted.

Projektet er stadig aktuelt, da der er brug for en anden varmekilde - her tænker vi på luft til vand, derfor har vi også haft fat i Andel og energi, for at undersøge hvad der skal til.

Vi er jo også interesseret i at fremtidssikre forsamlingshuset, som ligger meget lavt i terræn, derfor er der lagt et omfangsdræn rundt om hele forsamlingshuset, hvilket ser ud til at virke.

Udover det har klima- og proceskoordinator fra  kommunes "center for erhverv, teknik og kultur "  været ude og se på hvad vi evt. kan gøre rundt om forsamlingshuset, - det ligger også i støbeskeen
.
Vi glæder os til at gulvet bliver lagt og der igen kan afholdes en masse fester.

Vores årlige Loppemarked bliver  lørdag d.27.juli kl 10-15
 
Julemarked bliver i weekenderne 23+24. Nov.  og 30.nov+1 dec
 
Følg også med på facebook : stenstrupforsamlingshus & by ,  her vil der også blive annoceret andre arrangementer  så som yoga ,parpirsblomsterkursus m.m 

Hvis du/ I har lyst til at støtte vores fredet forsamlingshus med donation :  x  antal kr.
eller få et personligt medlemsskab  125,- kr ( husk at notere navn + e-mail ) 
kan det indbetales på 3208-5470110580
 
Mange forårshilsen og på vegne af bestyrelsen Stenstrup forsamlingshus
Karin Werther, formand
 


2022
Fællesspisning / Vildtaften .
Vi havde tænkt os at holde en " Vildtaften "  og invitere til det . Men kokken udeblev og vi i markedsudvalget  har ikke spidskompetance  indefor  " det vilde køkken ". Så vi droppede det i første omgang. Alligevel kunne vi ikke helt slippe tanken, de lokale jægere havde leveret kødet og det skulle jo ikke gå til splide. Derfor inviterede vi til fællesspisning i by og omegn, max 25 personer og først til mølle.  Det gik meget hurtigt med tilmelding. 
Vi fik en rigtig hyggelig succesfuld aften med, 3 retters menu.
© Copyright 2024 | Stenstrup Forsamlingshus | Stenstrupvej 41 | 4573 Højby sj | Tlf: 40 38 58 12 |