Stenstrup Forsamlingshus

Her er vores kalender


Du kan klikke på et arrangement i kalenderen for flere detaljer.


 

Booking

Vil du booke Stenstrup forsamlingshus, så bedes du ringe til værtinden, som træffes bedst efter kl. 15:00,
på: mobil nr : 40 38 58 12
 
Priser er gældende fra 1. 2. 2023.
Omfatter leje af forsamlingshuset ,service, borde, stole og driftomkostninger  

 

Leje af hele huset

1 dag, som er fra kl. 08:00 til efterfølgende dag kl. 06:00 
 (Hvis ikke andet er aftalt med værtinde). 
  kr. 2800 incl. moms

Kort møde (3 - 4 timer) store sal / hele huset kr. 2.200,-
Møder over 4 timer er fuld leje ( 2800,-)

 
Leje af lille sal

1 dag er fra kl. 08:00 til efterfølgende dag kl. 06:00 
 (Hvis ikke andet er aftalt med værtinde). 

 kr. 1300 incl. moms

Kort møde (3 - 4 timer) lille sal kr. 1.100,-
Møder over 4 timer er fuld leje ( 1300,-)Der er mulighed for opdækning dagen før, hvis ikke forsamlingshuset er lejet ud.
Gebyr kr. 350,- (driftsomkostninger).

Værtinden kan give besked om huset er udlejet, 1 uge inden, dit / jeres  arrangement. 
Tidspunkt for opdækning kan herefter aftales.

Depositum kr. 700 - skal være betalt senest 14 dage fra reservation.
Lejen af salen skal være betalt senest 14 dage før arrangementet afholdes

Leje og depositum ,samt evt opdækning dagen før , indbetales på: Danske Bank konto: 3208 - 5470110580


Forholdsregler vedr. musik og fest. Det er jo altid dejligt at feste/danse og musik skal der til. For at passe på vores gamle hus og af hensyn til naboerne, frabedes det at anvende SOUNDBOKS /SUBWOOFER, BAS, hvor støjniveauet overstiger 80 dB, ved måling udendørs.

Der kan ikke afholdes ungdomsfester, hvor deltagerne er under 18 år.


Inventar og rengøring

Ødelagt inventar under lejemålet, erstattes af lejeren og skal meddeles til værtinden.

Bliver der konstateret mangelfuld oprydning vil denne blive udført for lejers regning.

Rengøring aftales med værtinden


 

© Copyright 2023 | Stenstrup Forsamlingshus | Stenstrupvej 41 | 4573 Højby sj | Tlf: 40 38 58 12 |