Stenstrup Forsamlingshus

Her er vores kalender


Du kan klikke på et arrangement i kalenderen for flere detaljer.


 

Booking

Vil du booke Stenstrup forsamlingshus, så bedes du ringe til værtinden, som træffes bedst efter kl. 15:00,
på: mobil nr : 40 38 58 12
 

Priser er gældende fra 1. 5. 2024.
Omfatter leje af forsamlingshuset ,service, borde, stole og driftomkostninger.

Der er plads til ialt  80 personer   ( se praktiske infomationer )


Leje af hele huset

1 dag, som er fra kl. 08:00 til efterfølgende dag kl. 06:00 
 (Hvis ikke andet er aftalt med værtinde). 
  kr. 2800 incl. moms

Kort møde (3 - 4 timer) store sal / hele huset kr. 2.200,-
Møder over 4 timer er fuld leje ( 2800,-)

 
Leje af lille sal

1 dag er fra kl. 08:00 til efterfølgende dag kl. 06:00 
 (Hvis ikke andet er aftalt med værtinde). 

 kr. 1300 incl. moms

Kort møde (3 - 4 timer) lille sal kr. 1.100,-
Møder over 4 timer er fuld leje ( 1300,-)Der er mulighed for opdækning dagen før, hvis ikke  forsamlingshuset er lejet ud.

Værtinden kan give besked om huset er udlejet, tidligst 1 uge inden, dit / jeres  arrangement. 
Tidspunkt for opdækning kan herefter aftales.
 Gebyr kr. 350,- (driftsomkostninger). 
indbetales  lige efter aftalen , på: Danske Bank konto: 3208 - 5470110580


Depositum kr. 1000 -  skal være betalt senest 14 dage fra reservation datoen .
Sikre at du/I har reseveret forsamlingshuset, Depositum tilbagebetales efter arrangement ,hvis alt er som det skal være 

Lejen af forsamlingshuset stor eller lille sal, skal være betalt senest 30 dage før arrangementet afholdes
Er der ikke betalt, kan huset lejes ud til anden siden og depositummet gået er tabt.  

Leje og depositum,  indbetales på:  Danske Bank konto: 3208 - 5470110580

Afmelding af leje skal ske senset 30 dage før arrangementet skulle være afholdt.
Hvis ikke det er afmeldt tidsmæssigt,  går depositim tabt. 


Forholdsregler vedr. musik og fest. Det er jo altid dejligt at feste/danse og musik skal der til. For at passe på vores gamle hus og af hensyn til naboerne, frabedes det at anvende SOUNDBOKS /SUBWOOFER, BAS, hvor støjniveauet overstiger 80 dB, ved måling udendørs.

Der kan ikke afholdes ungdomsfester, hvor deltagerne er under 18 år.


Inventar og rengøring -
Alt dette for at vi skal passe på vores gamle fredet forsamlingshus, samt at det kan stå klart til næste fest/ arrangement , DERFOR :

Ødelagt inventar under lejemålet, erstattes af lejeren og skal meddeles til værtinden.

Bliver der konstateret mangelfuld oprydning, vil denne blive udført for lejers regning

Følg tjeklisten som bliver gennemgået og udlevert, sammen med nøglen
I køkkenet. har du/ I  ansvar for at det køkkenpersonale du/I anvender, er informeret  vedr funktionerne / proceduer samt, oprydning i køkkenet.
Der er også en tjekliste i billeder i forsamlingshuset,.som gælder både for køkkenet og hele huset .

Rengøring aftales med værtinden.

Håber på du/I vælger Stenstrup forsamlingshus og ønsker dig/ jer en rigtig god fornøjelse.. 


.

© Copyright 2024 | Stenstrup Forsamlingshus | Stenstrupvej 41 | 4573 Højby sj | Tlf: 40 38 58 12 |