GENERALFORSAMLING
Lørdag den 25. marts 2023 kl. 18.00
i Stenstrup Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før.
Med venlig hilsen

Stenstrup Forsamlingshus Bestyrelse



 Pinse Cafeen i år, 2022 er aflyst, da huset er udlejet til 2 x fest i den weekend  :-) .  

2021 I Pinsen fik ildsjæle fra "byen" og omegn, stablet  en pop op cafe´ på benene:  "Cafe´ Kunstpausen ". Her kunne der  indtage  kaffe/te , kage og læskedrik  .Det blev en stor succes, med mange besøgende. Der var mulighed for at sidde ude eller trække indenfor i vores smukke forsamlingshus .






















© Copyright 2023 | Stenstrup Forsamlingshus | Stenstrupvej 41 | 4573 Højby sj | Tlf: 40 38 58 12 |